Старовірівська територіальна громада
Харківська область, Красноградський район

Соціальні послуги

Надання соціальних послуг

 

Надавач соціальних послуг

Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг» Старовірівської сільської ради.

Адреса: 63251, Харківська область, Красноградський район, с. Старовірівка, вул. Центральна, б.64

Тел. 098-965-32-31

Директор: Терещенко Вікторія Петрівна

Графік роботи: Понеділок – четвер з 8:00 до 16-45, п’ятниця з 8:00 до 15-45

e-mail: ter.centr-starovirivka@ukr.net

                           

Перелік соціальних послуг

Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Старовірівської сільської ради надаються за рахунок бюджетних коштів (безкоштовно) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг такі базові соціальні послуги:

 1. Догляд вдома;
 2. Натуральна допомога;
 3. Представництво інтересів;
 4. Екстрене (кризове) втручання;
 5. Соціальний супровід;
 6. Соціальна профілактика;
 7. Інформування;
 8. Консультування.

 

Як замовити послугу

Звернутись до відділу з питань соціального захисту населення Старовірівської сільської ради, центру надання адміністративних послуг Старовірівської сільської ради або КУ «Центр надання соціальних послуг» Старовірівської сільської ради

 

Хто може звернутися

фізична особа

законний представник фізичної особи (опікун, піклувальник)

 

Документи, що необхідно надати для отримання послуги:

 

Заява

Документ, що посвідчує особу

Ідентифікаційний номер платника податків

Копія довідки МСЕК (для осіб з інвалідністю)

копія висновку ЛКК про захворювання дитини (за наявності);

висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних послуг, за формою, затвердженою МОЗ (для соціальних послуг, які надаються стаціонарно, напівстаціонарно, крім соціальної послуги з надання притулку) (крім соціальних послуг, які надаються одноразово, екстрено (кризово);

копія рішення органу опіки та піклування про утворення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу, про влаштування дитини в сім’ю патронатного вихователя (за наявності);

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника);

рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях);

копія документа, що підтверджує повноваження представника органу опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, опікуна яким не призначено або які втратили з ним зв’язок під час дії надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її місцевостях), з пред’явленням оригіналу;

копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників);

акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи, у разі перебування особи/сім’ї у надавача - його соціальним працівником;

декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності). У разі технічної можливості копія зазначеної довідки подається в електронній формі з використанням мобільного додатка “Портал Дія”;

копія свідоцтва про народження дитини віком до 18 років (за потреби).

Умови і випадки надання

 

Соціальні послуги надаються комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» Старовірівської сільської ради за рахунок бюджетних коштів (безкоштовно) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:

 • сім’ям/ особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми;
 • особам, які постраждали від домашнього насильства або насильства за ознакою статі;
 • дітям з інвалідністю;
 • особам з інвалідністю ІІ та ІІІ групи, які не мають підтримки близьких осіб та за станом здоров’я потребують стороннього догляду;
 • особам похилого віку, які не мають підтримки близьких осіб та за станом здоров’я потребують стороннього догляду;
 • дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з їх числа віком до 23 років;
 • сім’ям опікунів, піклувальників;
 • прийомним сім’ям;
 • дитячим будинкам сімейного типу;
 • сім’ям патронатних вихователів;
 • дітям, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежні), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної допомоги. Перелік зазначених тяжких захворювань, розладів, травм, станів дітей, яким не встановлено інвалідність, затверджує Кабінет Міністрів України;
 • особам, яким завдано шкоди пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;
 • сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав;
 • сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні;

- сім’ї з дітьми, в яких батьки не виконують свої батьківські обов’язки;

- сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та виховання;

- сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання;

- особи, звільнені з місць позбавлення волі;

- одинокі матері/батьки (в т.ч. неповнолітні);

- сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя;

- сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти.

 

 

 

Результат та способи отримання результату

 

Рішення про надання соціальної послуги

Рішення про відмову/припинення надання соціальних послуг

 

Підстави для відмови у наданні послуги

 

1. Ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує особа/сім’я

2. Відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих категорій населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у складні життєві обставини, в соціальних послугах за результатами оцінювання потреб особи/сім’ї

3. Наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається після усунення таких протипоказань)

 

Строк  прийняття рішення

 До 10 робочих днів

 

 

Перелік нормативних документів, що регулюють надання соціальних послуг

Закони України

Закон України «Про соціальні послуги»№ 2671-VIII

Закон України «Про психіатричну допомогу»№ 1489-III 

Закон України «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» № 3160-V

Закон України «Про волонтерську діяльність» № 3236-VI

Постанови Кабінету Міністрів України

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 479 «Деякі питання діяльності центрів соціальних служб»

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417 «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат»

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.12.2016 № 978 «Деякі питання соціального захисту дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2020 № 185 «Про затвердження критеріїв діяльності надавачів соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів Українивід 01.06.2020 № 427 «Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України «Про соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 429 «Про затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020№ 449 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 № 587 «Про організацію надання соціальних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 № 722 «Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю»

Постанова Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади»

Постанова Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 99 «Про Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг»

Державні стандарти соціальних послуг

Наказ Міністерства соціальної політики України № 147 від 25.03.2021 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760 «Про затвердження Державного стандарту догляду вдома»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.05.2015 № 514  «Про затвердження Державного стандарту соціальної адаптації»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 02.07.2015 № 678 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги консультування»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 10.09.2015 № 912  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги профілактики»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 30.12.2015 № 1261  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги представництва інтересів»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2016 № 318  «Про затвердження Державного стандарту соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних життєвих обставинах»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 01.07.2016 № 716  «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги кризового та екстреного втручання»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021 № 335 «Про затвердження Змін до Державного стандарту догляду вдома».

Накази Міністерства соціальної політики України

Наказ Міністерства соціальної політики України від 24.03.2021 № 146 Про затвердження примірної форми договору про надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 27.12.2013 № 904  «Про затвердження Методичних рекомендацій з проведення моніторингу та оцінки якості соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 20.01.2014 № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 28.10.2014 № 828 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо інформування населення про соціальні послуги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 07.12.2015 № 1186 «Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку вартості соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 12.07.2016 № 753 «Про затвердження Типового штатного нормативу чисельності працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг)»

Наказ Міністерства соціальної політики України  від 30.01.2017 № 138 «Про затвердження форми звітності № 12-соц (річна) «Звіт про організацію надання соціальних послуг» та інструкції щодо її заповнення»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 12.06.2020 № 414 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо супервізії працівників, які надають соціальні послуги»

Наказ міністерства соціальної політики від 17.05.2022 №150 "Про затвердження Методики обчисленняя середньомісячного сукупного доходу сім’ї для надання соціальних послуг"

Наказ Міністерства соціальної політики України від 16.11.2020 № 769 «Про затвердження форм документів, необхідних для надання соціальних послуг»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 23.12.2020 № 847 «Про затвердження Типового договору про соціальні послуги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.03.2021 № 136 «Про затвердження типових інформаційних карток адміністративних послуг у сфері соціального захисту населення»

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень